VALTUUSTOALOITE: Lahden kaupungin varhaiskasvatuksen yhdenvertainen palkkausjärjestelmä – kunnallisten perhepäivähoitajien palkkausjärjestelmän uudistaminen

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä 31.1.2022

Lahdessa työskentelevät kunnalliset perhepäivähoitajat ovat olleet useaan otteeseen yhteydessä valtuutettuihin, että heidän palkkansa ei ole riittävä suhteessa elämiseen ja tulot ovat epävarmoja, koska ne vaihtelevat lapsien lukumäärän mukaan. Tähän on vaikuttanut heikentävästi Lahden kaupungin tekemä päätös, joka on annettu perhepäivähoitajille tiedoksi 25.1.2021, ja jolla on merkittävä vaikutus lasten lukumäärään ja palkkaukseen. Tämän johdosta perhepäivähoitajista moni on lopettanut toimintansa.

KVTES liite 12 määrittelee perhepäivähoitajien palkkauksen minimin, mutta antaa oikeuden soveltaa työehtosopimusta paremmin. Lisäksi työnantaja voi päättää palkkausjärjestelmien uudistamisesta. Nostamme esimerkiksi Tornion kaupungin, joka päätti vuonna 2021 muuttaa kunnallisten perhepäivähoitajien palkkausjärjestelmää niin, että perhepäivähoitajan palkka ei ole enää lapsiluvusta riippuvainen. Tornio totesi, että perhepäivähoitajien palkkaus on hyvin poikkeuksellinen suhteessa muihin kaupungin työntekijöihin. Omassa kodissa työskentelevän perhepäivähoitajan palkka riippuu varattujen hoitopäivien määrästä, ja tämä tuo epävakautta ansioihin verrattuna esim. kuukausipalkkaiseen päiväkodissa työskentelevään lastenhoitajaan. Tornio päätyi virkamiestyönä uudistamaan palkkausjärjestelmää niin, että perhepäivähoitajille maksetaan kuukausipalkkaa 1950 €, eikä oma(-t) lapset vähennä kuukausipalkan määrää. Sen sijaan hoitajat maksavat omista lapsistaan kunnassa määritellyn varhaiskasvatusmaksun.

Torniossa muutostarve lähti alun perin perhepäivähoitajilta, mutta viime vuonna muutosesityksen tehnyt taho oli varhaiskasvatuspäällikkö sekä toinen viranhaltija. Heidän esityksensä perhepäivähoitajien palkkausjärjestelmän muutoksesta perustui siihen, että perhepäivähoitajien määrä alueella oli vähentynyt ja työ ei ollut hakijoiden joukossa enää vetovoimaista. Tornion kaupunki perusteli ratkaisua myös sillä, että perhepäivähoitajien työn vetovoiman lisääminen pitää yllä varhaiskasvatuksen monipuolista tarjontaa. Perhepäivähoito monipuolistaa varhaiskasvatuksen palvelutarjontaa ja näin ollen mahdollistaa perheiden ja lasten erilaisiin tarpeisiin vastaamisen. Me näemme, että nämä perustelut pätevät myös Lahteen. Kunnallisten perhepäivähoitajien asema suhteessa muihin kaupungin työntekijöihin on heikompi. Palkkausjärjestelmä on vain eräs osa-alue, jolla voitaisiin kuitenkin merkittävästi vaikuttaa siihen, että palkkatulo olisi työntekijöille säännöllisempää ja työn hallinnan tunne parempaa. Nyt, etenkin kun käymme läpi muutosta jossa kaupungin vastuut sote-palveluista, siirtyy hyvinvointialueille, tulee kaupungin kehittää omia palveluitaan sekä työntekijöiden työoloja sekä palkkausjärjestelmiä. Varhaiskasvatuksen veto- ja pitovoiman ongelmat ovat yhtä vaikeita kuin sote-alan ja nyt on aika keskittyä myös näihin.

Lahden sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että Lahden kaupunki aloittaisi palkkausjärjestelmän uudistamisen neuvottelut yhdessä pääsopijajärjestöjen kanssa mahdollisimman pian (KVTES liite 12).

Tavoitteena tulee olla kaupungin varhaiskasvatuksen työntekijöiden yhdenvertainen palkkausjärjestelmä, jonka avulla korjataan perhepäivähoitajien palkkaukseen liittyvät ongelmat, koska he ovat myös kaupungin työntekijöitä.