Kannanotto: Lahden Demarit esittää lisäpanostuksia kaupungin koronaelpymiseen

Lahden Sos.-dem. Kunnallisjärjestön edustajisto otti torstaina kantaa Lahden kaupungin talousarvioon vuodelle 2022.

”Olemme pääosin tyytyväisiä kaupunginhallituksen talousarvioesitykseen”, kiittelee Lahden Demareiden puheenjohtaja Jetta Laakso. ”On hienoa, että kaupunginhallitus teki talousarvioon demareiden ajamat muutokset lisäämällä 1,6m€ perusopetukseen ja tarkentamalla yksityisen varhaiskasvatuksen rajausta julkisen palvelutuotannon turvaamiseksi. Puolustamme näitä myös valtuustossa”, Laakso jatkaa.

”SDP aikoo myös tukea Wellamo-opistoon kohdistuvista kiristyksistä luopumista”, toteaa Laakso. ”Talousarvioissa tulisi lisäksi huomioida kaupungin korona-exit harrastustoimintaa tukemalla. Siksi Lahden Demarit esittävät lasten ja nuorten harrastamisen tukemista kertaluontoisella 150.000€ lisämäärärahalla”, toteaa Laakso.”Lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminta on kärsinyt merkittävästi korona-vuosina. Haluamme erityisesti kannustaa lahtelaisia nuoria harrastusten pariin”, SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Minna Lampinen lisää.

Demarit vaativat myös, että talousarvioon kaupunginhallituksessa 2,2m€:lla kasvatetun käyttöomaisuuden myyntivoittojen tavoitetta avataan tarkemmin, koska kertakäyttöiset konstit eivät taloudenpidossa kauaa lämmitä ja demarit haluavat tietää ollaanko myymässä turhia rakennuksia vai yhtiöitä, kuittaa Laakso.Lahden Sos.-Dem.

Kunnallisjärjestön edustajisto 11.11.2021