Tietoturvalain muutos

Lahden sos.-dem. kunnallisjärjestö ry

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU 2016/679) yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) siirtymäaika on päättynyt ja lain soveltaminen alkoi 25.5.2018.

Monet henkilötietojen käsittelyn periaatteet säilyvät ennallaan, mutta niiden rinnalle tuli uusia tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita, joihin rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden on kyettävä vastaamaan. Lahden sos.-dem. kunnallisjärjestö ry on valmistautunut asetuksen voimaantuloon ja parantanut tietosuojaa asetuksen vaatimalla tavalla.

Jäsenrekisteristämme vastaa SDP. Yhdistyksemme puheenjohtajalla, taloudenhoitajalla, osastojen puheenjohtajilla, kunnallisjärjestön toimistonhoitajalla sekä SDP:n työntekijöillä on mahdollisuus käyttää henkilörekisteriä toimenkuvansa määräämien rajoitusten mukaisesti.  

Kunnallisjärjestön salasanoilla suojatussa sähköpostiohjelmassa on lisäksi postituslistoja eri tarpeisiin (esimerkiksi jäsenet, media jne.). Nämä listat sisältävät kohderyhmän henkilöiden sähköpostiosoitteen sekä mahdollisesti puhelinnumeron ja kotiosoitteen.

Salasanoin suojatuissa tietojärjestelmissämme on myös toimintaamme liittyviä henkilölistauksia, joissa saattaa olla esimerkiksi henkilötunnus ja tilinumero luottamushenkilöpalkkioiden maksatusta varten. Näihin tietoihin on pääsy vain viidellä yhdistyksemme toimihenkilöllä. Postituslistoiltamme sekä jäsenrekisteristämme on mahdollista poistua milloin tahansa ilmoittamalla asiasta yhdistyksemme toimistoon

toimisto@lahdendemarit.fi, p. 050 599 7837)