Puolueosastot

Perusyhdistykset eli puolueosastot

SDP:n toiminnan perusyksikkö on puolueen perusyhdistys eli puolueosasto. Puolueosaston tehtävänä on rakentaa SDP:n periaateohjelman mukaisesti vapaudelle, tasa-arvolle ja solidaarisuudelle perustuvaa yhteiskuntaa, jossa kaikilla kansalaisilla on mahdollisuudet inhimilliseen kasvuun ja jossa jokainen voi elää joutumatta alistetuksi tai alistamatta muita.

SDP:n sääntöjen mukaan puolueosasto on osa sosialidemokraattista kansanliikettä, joka taistelee puolueena yhteiskunnallisesta vaikutusvallasta ja toimii samalla jäsenistönsä yhteiskunnallisen kasvun yhteisönä. SDP:n toimintaan tullaan mukaan nimenomaan puolueosaston toiminnan kautta. Puolueosastoa johtaa osaston yleinen kokous, johon jokainen osaston jäsen voi osallistua. Osaston käytännön toimintaa johtaa puolestaan johtokunta.

Lahden puolueosastot


Etelä-Lahden Sosialidemokraatit ry

Puheenjohtaja:
Sanna Virta
050 911 9605
sannavirta@gmail.com
Etelä-Lahden sosialidemokraatit ry Facebook-sivu


Lahden Ammatillinen Sos.dem.yhdistys ry

Puheenjohtaja:
Kari Lempinen
0400 800657
karilempinen2@gmail.com


Lahden Sos.-dem. Naisyhdistys ry

Puheenjohtaja:
Sanna Mäkinen
0400 543 828
sanna.makinen@lvas.fi
http://www.lahdendemarinaiset.fi/


Lahden Sos.-dem. Työväenyhdistys ry

Puheenjohtaja:
Kimi Uosukainen
040 960 7210
kimi.uosukainen@gmail.com
https://lahdenty.sdp.fi/
facebook.com/LahdenSosDemTY


Nastolan Demarit ry

Puheenjohtaja:
Mirja Jerndahl
0400 769 610
mirja.jerndahl@saunalahti.fi


Salpausselän Demarit ry

Puheenjohtaja:
Tomi Sairomaa
050 543 5871
tomi.sairomaa@gmail.com
http://www.salpausselandemarit.sdp.fi


Uudenkylän Työväenyhdistys ry

Puheenjohtaja:
Pekka Sillanmäki
040 752 1569
pekka.sillanmaki@rondom.fi 



Lisäksi Lahdessa toimivat Demarinuorten aluejärjestö, Lahden Demariopiskelijat – LDO ja Lahden Nuoret Kotkat.


Lahden Demarinuoret on Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aluejärjestö ja hallinnollisesti Lahden Sos.-dem. Työväenyhdistys ry:n alla toimiva jaosto, jonka toimintaan ovat tervetulleita kaikki nuoret puolueosastosta riippumatta.                         

Mikäli haluat mukaan toimintaan, ota yhteyttä!

Lahden Demarinuoret

http://facebook.com/LahdenDemarinuoret


Lahden Demariopiskelijat on Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK paikallisjärjestö, joka toimii hallinnollisesti Lahden Sos.-dem. Työväenyhdistys ry:n jaostona. LDOn toimintaan ovat tervetulleita kaikki opiskelija- ja lahtelaishenkiset henkilöt puolueosastosta riippumatta.                       

Mikäli haluat mukaan toimintaan, ota yhteyttä!

Lahden Demariopiskelijat

Puheenjohtaja:
Roosa Rusanen
roosa.rusanen@outlook.com
https://www.facebook.com/LahdenDemariopiskelijat/


Lahden Nuorten Kotkien paikallisosasto toimii Lahden sos.-dem. kunnallisjärjestö ry:n alaisuudessa ja järjestää lapsille iltapäiväkerhoja, leirejä ja muuta toimintaa.

Lähteen Monitoimitalossa kerho 6 – 12 vuotiaille maanantaisin klo 17:30 – 19:00

Lahden Nuoret Kotkat ry.

Sähköposti: saisinkopostia@hotmail.com

Lisätietoja Nuorten Kotkien sivulta:
https://www.facebook.com/lahdennuoretkotkat/