Kannanotot

SDP PUOLUSTAA LAHTELAISTEN SIVISTYSPALVELUITA

Tiedote 5.11.2023

Lahden Sos.-dem. Kunnallisjärjestön edustajisto käsitteli Lahden kaupungin ensi vuoden talousarviota sekä tulevien vuosien taloussuunnitelmaan kokouksessaan sunnuntaina 5.11.2023.

”Lahden Demarit puolustavat laadukkaita ja saavutettavia opetus-, kasvatus- ja sivistyspalveluita. Tämän tulee näkyä myös kaupungin taloudessa. Sivistystehtävä on kaupungin tärkein tehtävä ja se ansaitsee tarvitsemansa resurssit”, Lahden Demarien puheenjohtaja Jetta Laakso linjaa.

Lahden Sos.-dem. Kunnallisjärjestö katsoo kaupunginjohtajan talousarvioesityksen pääosin vastaavan puolueen tavoitteita. Samalla SDP korostaa, että tulevat taloussuunnitteluvuodet ovat ratkaisevia lahtelaisten hyvinvoinnin, sivistyksen ja työllisyyden parantamisen näkökulmista. Puolue toivoo kaupungin päätöksentekijöiltä yhteistyötä ja sitoutumista tärkeiden sivistyspalveluiden turvaamiseen.

”SDP ei tule esittämään muutoksia kaupunginjohtajan talousarvioon, koska kaupunginjohtaja on esitykseensä sisällyttänyt meille tärkeät lautakuntien talousarvioesitykset ja siihen olemme tyytyväisiä”, valtuustoryhmän puheenjohtaja Minna Lampinen jatkaa.

Lahden Demarit ovat kuitenkin erittäin huolissaan tulevien vuosien osalta Orpon-Purran hallituksen kylmästä talouslinjasta. ”Kuntien valtionosuuksista, vapaasta sivistystyöstä ja muun muassa sosiaalietuuksista leikkaaminen luovat synkkiä pilviä Lahden talouden ylle. Vetoamme, että maan hallitus luopuu Lahden taloutta ja tulevaisuutta uhkaavista suunnitelmista”, puheenjohtaja Jetta Laakso päättää.


Toteutuuko yhdenvertaisuus varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa?

Valtuustokysymys 11.10.2021

Sd-valtuustoryhmässä on noussut huoli varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta perustuen vanhempien ja varhaiskasvatuksessa työskentelevien yhteydenottoihin.

Esimerkki: vanhemmat kertovat, etteivät ole saaneet riittävästi tietoa varhaiskasvatuksen kaikista muodoista, kuten perhepäivähoidosta. Vaikka kyseessä olisikin vain yhden tai muutaman perheen kokemus asiasta, on kyse erittäin merkittävästä perusoikeudesta eli tiedonsaantioikeudesta ja viranhaltijoiden velvollisuudesta antaa riittävästi tietoa perheen tilanteen tukemiseksi ja ratkaisun tekemiseksi oikeilla tiedoilla.

Valtuustoryhmämme kysyy:

– Miten yhdenvertaisuus eri palvelumuotojen välillä toteutuu varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa?

– Minkälaisin keinoin varmistetaan, että kaikista palvelumuodoista on riittävästi ja yhtä paljon tietoa saatavilla asukkaille?

– Miten palveluohjauksen laatu ja yhdenmukainen toiminta varmistetaan?

– Seurataanko ja raportoidaanko palveluohjauksen laatua, yhdenvertaista toimintaa?

– Pyydetäänkö perheiltä palveluohjauksesta palautetta tämän varmistamiseksi?


Luottamustehtäväpaikat jaetaan Lahdessa oikeudenmukaisesti ja tehokkuutta lisäten

Tiedote 26.7.2021

Sosialidemokraattien, kokoomuksen ja perussuomalaisten valtuustoryhmät ovat jakaneet Lahden luottamuspaikat vaalitulosta kunnioittaen, oikeudenmukaisesti ja hyvässä yhteistyössä. Jako on ollut demokraattinen ja kuntalain mukainen. Valtuuston enemmistö on päätynyt luottamuspaikkajaossa kymmenjäsenisyyteen, jotta päätöksenteko tehostuu ja kustannukset veronmaksajille kevenevät. 

”Olemme kuulleet ja kuunnelleet, ja harkinnan jälkeen päätyneet siihen, että haluamme keventää hallintoa”, toteaa neuvotteluja johtanut SDP:n Marju Markkanen. Tavoitteena on ollut ratkaisukeskeinen, hyvä ja tehokas hallintomalli. Kymmenjäsenisten toimielinten myötä kaupungin päätöksenteko tehostuu myös ajankäytöllisesti. 

SDP, Kokoomus ja Perussuomalaiset ovat koko ajan pyrkineet tekemään yhteistyötä kaikkien valtuustoryhmien kesken. Päätöksiä on saatava aikaan, koska uusi valtuusto aloittaa työnsä 16.8. ”Uskon, että tällä ratkaisulla saamme valtuustokauden sujuvasti käyntiin yhteistyön hengessä poikkeuksellisesta neuvotteluprosessista huolimatta”, Markkanen jatkaa. Ratkaisu lisännee kaupunkilaisten luottamusta johdonmukaiseen päätöksentekoon.


Lahden Demarit: Lahden talousarvio turvaa lasten ja nuorten hyvinvointia koronatilanteessa

Lahden Sos. Dem. valtuustoryhmän tiedote 25.11.2020

Lahden sos.-dem. valtuustoryhmä on varovaisen tyytyväinen valtuuston päättämään vuoden 2021 talousarvioon. ”Syksy on ollut myrskyisä lahtelaisessa politiikassa. Kiristynyt poliittinen tilanne näkyi myös ensi vuoden talousarvion laadinnassa ja sen käsittelyssä tänään. Lopputulos on kuitenkin lopulta hyvä, kiitos siitä yhteistyöhön hakeutuneille”, valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Komua toteaa.

Lahtelaiset sd-päättäjät ovat koko talousarviovalmistelujen ajan peräänkuuluttaneet vastuullista ja realistista talouslinjaa, joka ei globaalin pandemian keskellä käännä selkäänsä kaupunkilaisille sekä etenkään lapsille, nuorille ja perheille. SDP:n esityksistä valtuusto mm. hyväksyi yksityisen päivähoidon osuuden säilyttämisen 30 %:ssa ja kohtuullisti merkittävästi sivistyspalveluiden säästövaatimuksia erilaisista ostopalveluista. SDP on edistänyt näitä tavoitteita kaikissa talousarviokäsittelyn vaiheissa. Valtuustoryhmä katsoo tulevan vuoden budjetin vastaavan kaupunkilaisten tarpeisiin ja kaupungin pitkäjänteiseen kehittämiseen.

”Keskeisiltä osin valtuusto palasi lautakuntien elokuussa tekemiin esityksiin. Kaupunginhallituksessa oikeiston esittämille kertakäyttöisille tempputoimille ei löytynyt tukea valtuustossa”, Komu huomauttaa. Lahden demarit toivovatkin, että näillä näkymin haastavaksi muodostuva vuoden 2022 talousarvio voitaisiin valmistella paremmassa yhteistyössä poliittisten ryhmien välillä ja tätä syksyä johdonmukaisemmin eri vaiheissa.


Suurten kaupunkien demaritoimijat toivovat hallitukselta koronan jälkeistä kaupunkipolitiikkaa

9 suuren kunnallisjärjestön neuvottelupäivien kannanotto 11.10.2020

Seitsemän suurimman kaupungin sosialidemokraattisten kunnallisjärjestöjen edustajat kokoontuivat vuosittaisille neuvottelupäiville Lahteen 9.-10.10.2020. Neuvotteluissa keskusteltiin erityisesti tulevan kevään kuntavaaleista ja koronapandemian vaikutuksista kaupunkien toimintaan ja talouteen.

”Maailma on jo muuttunut ja meidän pitää ymmärtää myös muutoksen mahdollisuudet. Koronapandemia on osoittautunut pitkäaikaiseksi terveysuhaksi, joka vaikuttaa jokaisen ihmisen ja hallinnon tason toimintaan. Nyt tarvitaan sosialidemokraattisia arvoja, kun ryhdytään rakentamaan koronan jälkeistä Suomea. Hyvinvoinnin ja talouden on kuljettava käsi kädessä, eikä ketään pidä jättää yksin”, neuvottelupäivillä puhunut kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari totesi. 

SDP:n suurten kaupunkien edustajat kiittivät maan hallitusta nopeista ja mittavista koronaa koskevista tukitoimista kunnille. Samalla edustajat toivovat maan hallitukselta koronan jälkeistä, pidemmälle katsovaa uudenlaista kaupunkipolitiikkaa. Esimerkiksi kaupunkien koulutus-, työllisyys- ja innovaatiopolitiikka tarvitsevat aiempaa vahvempaa valtion kumppanuutta muuttuneessa tilanteessa.

Heikosta globaalista taloustilanteesta johtuva kuntien haastava taloustilanne johtanee merkittäviin talouden tasapainotustarpeisiin kunnissa. Neuvottelupäivien osallistujat peräävät kunnilta paikallisia tulevaisuusinvestointeja ja malttia syksyn talouspäätöksiin. Erityisesti osallistujakaupunkien sd-toimijat toivovat laajaa keskustelua vastuullisesta ja pitkän tähtäimen julkisesta omistajapolitiikasta. Pakkoulkoistukset ja kannattavien kuntaomisteisten yhtiöiden myynti ei saa muodostua ratkaisuvaihtoehdoksi.

”Lahdessakaan kaupunki ei saa päästää naruja käsistään kaupungin tärkeimmistä toiminnoista. Tämä tarkoittaa vastuullisena omistajana toimimista kaupunginyhtiöille. Kaupunginvaltuuston maanantainen päätös säilyttää Päijät-Hämeen Ateriapalvelut lahtelaisten yhteisessä omistuksessa oli tärkeä suunnannäyttäjä juuri tästä tavoitteesta”, neuvottelupäiviä puheenjohtanut Lahden Sos.-Dem. Kunnallisjärjestön puheenjohtaja Heikki Moilanen päättää. 


Ateriapalveluita kehitettävä ensisijaisesti omana yhtiönä

Lahden Demareiden kannanotto PHHYKYn yhtymäkokouksen päätökseen 8.8.2020

Lahden Sos.dem. kunnallisjärjestön edustajisto käsitteli sunnuntain kokouksessaan Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n tilannetta, jossa Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä on päättänyt kilpailuttaa ateriapalvelunsa ja kaupunki on tekemässä omat päätöksensä asiasta. 

Edustajisto kuuli asiasta Lahden kaupungin konsernipalvelujohtaja Mika Mäkistä, Ateriapalveluiden hallituksen puheenjohtaja Juhani Jokelaista sekä yhtiön toimitusjohtajaa Tuulia Pelliä. 

Edustajisto päätyi yksimielisesti suosittamaan mallia, jossa yhtiötä kehitetään ensisijaisesti, joko Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kanssa tai ilman sen mukana oloa, kaupungin omana yhtiönä. 

“Olen pettynyt tapaan, jolla hyvin toiminutta ja tavoitteisiinsa päässyttä yhtiötä sen omistajien taholta nyt kohdellaan”, toteaa kunnallisjärjestön varapuheenjohtaja Jetta Laakso.

Edustajisto katsoo, että Päijät-Hämeen Ateriapalveluilla on edellytykset ja kykyä toimia kustannustehokkaasti myös tulevaisuudessa. Edustajisto haluaa, että lahtelaisille lapsille tarjotaan jatkossakin laadukasta ja lähellä tehtyä ruokaa. Demarit uskovat yhtiöön ja sen henkilökuntaan.

https://www.ess.fi/paikalliset/3120973


Kokoomus petti lahtelaiset – lahtelaisten saatava päättää terveyspalveluistaan

Lahden Demareiden kannanotto PHHYKYn yhtymäkokouksen päätökseen 8.8.2020

Lahden Demarit eivät hyväksy Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän päätöstä yhteisyrityksen perustamisesta vastoin Lahden kaupunginhallituksen linjausta. “Alueen kokoomuslaiset heittivät asiassa keskuskaupungin 120 000 asukkaan mielipiteen roskapönttöön. Tämä kertoo Hyvinvointiyhtymän demokratiakriisistä.”, Lahden Sos.-dem. kunnallisjärjestön puheenjohtaja Heikki Moilanen toteaa.

Jollei demokratiavajetta saada korjattua ja aitoa vuoropuhelua yhtymän johdon kanssa aikaiseksi, Lahden Demarit edellyttävät, että Lahden kaupunki alkaa selvittää perusterveydenhuollon järjestämistä kaupungin omana toimintana. Kaupunkilaisilla on oltava nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa palveluihinsa.

“Hyvinvointiyhtymä on ajautunut pahaan konkeloon kokoomuksen vastuuttoman toiminnan takia. Lahden Kokoomus on selkeästi päättänyt rikkoa demokratian ja kuntahallinnon yhteisiä pelisääntöjä yhtymän johdon myötäillessä”, Moilanen jatkaa.

Tilanteen korjaamiseksi Lahden Demarit vaativat pikaisia toimia yhtymän johdon ja Lahden kaupungin suhteiden parantamiseksi sekä päätöksenteon demokratiavajeen korjaamiseksi. 

Nyt päätetty yhteisyritys on lisäksi selkeästi maan hallituksen sote-uudistuksen linjausten vastainen ja sopimus tulee mitätöitäväksi viimeistään vuonna 2023. On henkilöstön ja asiakkaiden palveluiden kannalta epätarkoituksenmukaista perustaa yhtiötä vain pariksi vuodeksi. Maan hallituksen sote-linjauksissa on selkeästi todettu, että julkisen toimijan on pystyttävä vastaamaan toiminnasta, mikä ei nyt yhteisyritysmallissa toteudu, vaan tuotanto on otettava julkisen toimijan järjestettäväksi.


Lahden demareilta kannanotto hyvinvointiyhtymän sote-yhteisyrityksestä

Lahden Demareiden kannanotto YLE Lahden uutisoimana
(3.7.2020 klo 08.09, päivitetty 3.7.2020 klo 08.09):

Lahden sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö suhtautuu hankkeeseen kielteisesti.

Lahden demarit eivät kannata HYKYn yhteisyritystä. Lahden sos. dem. kunnallisjärjestö kertoo kannanotossaan suhtautuvansa kielteisesti hankkeeseen, jossa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on perustamassa yhteisyrityksen Mehiläisen kanssa niin, että Mehiläisellä on enemmistöomistus. Lahden demarit katsoo, että sote-keskuspalvelut pitäisi ottaa vahvan julkisen järjestäjän ja tuottajan hoidettavaksi.

Jos yhteisyritys päätetään perustaa, kunnallisjärjestö haluaisi selvityksen, jossa vielä arvioidaan yhteisyritysmallin suhdetta maan hallituksen sote-lakiesitykseen. Hyvinvointiyhtymän on demareiden mukaan myös turvattava lakisääteinen ja riittävä oma palvelutuotanto kaikissa tilanteissa sekä kehitettävä voimakkaasti omia digipalvelujaan.

Lahden sos. dem. kunnallisjärjestö ry vaatii myös yhteisyrityksen vastuullisuusohjelmaa laajennettavan ja tarkennettavan nykyisestä etenkin yritysjärjestelyjen ja verosuunnittelun keinojen osalta. Lisäksi kunnallisjärjestö katsoo, ettei henkilöstön asema saisi heikentyä suhteessa nykyiseen.

Hyvinvointiyhtymä on vakuuttanut aiemmin, että valmistelussa on huomioitu uuden sote-lakiluonnoksen vaatimukset. Lopullisen päätöksen yhteisyrityksestä tekee yhtymäkokous 7. elokuuta.

Mehiläisen kanssa perustettava yhteisyritys huolehtisi perustason palveluista aluksi Lahden, Kärkölän ja Iitin sote-asemilla.


Tiedote PHHYKYn yhteisyrityksestä

TIEDOTE maanantai 29.6.2020

Lahden Demarien kunnallisjärjestön hallitus ja valtuustoryhmä käsittelivät eilen seminaarissa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhteisyrityssuunnitelmaa Mehiläinen Oy:n kanssa. Seminaarissa kuultiin yhtymän johtoa sekä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurua. Tilaisuudessa keskityttiin erityisesti siihen, täyttyvätkö yhteisyrityksen edellytykset nykyisen lainsäädännön ja valmisteilla olevan lainsäädännön perusteella.

Lahden Demarit tekevät päätöksen kannastaan torstaina kunnallisjärjestön edustajiston kokouksessa.

”Meille olennaista on, kumpi määrää: yksityinen yritys vai julkinen taho. Yksityisen omistajan voitontavoittelu ei saa ohjata lahtelaisten terveydenhuoltoa”, toteaa Lahden Demarien kunnallisjärjestön puheenjohtaja Heikki Moilanen. 

“Yhteistyö yksityisten tahojen kanssa ei saa tarkoittaa omien palveluiden kehittämisestä luopumista”, Moilanen jatkaa.            


Kannanotto pormestarimallista

Lahden Sos.-Dem. kunnallisjärjestön hallitus 20.03.2020

Lahden Sos.-Dem. kunnallisjärjestö haluaa, että kevään 2021 kuntavaalien jälkeen ensimmäistä kertaa Lahdessa käyttöön otettava pormestarimalli onnistuu hyvin ja hioutuu osaksi lahtelaista päätöksentekoa. Tulevassa pormestarimallin jatkovalmistelussa ja kuntavaaleihin valmistautumisessa painoa ei ole syytä laittaa liikaa yksittäisille ehdokkaille, vaan toimivalle päätöksenteon ja johtamisen mallille. Lahden Demarit haluaa myös korostaa julkisessa keskustelussa, että SDP on jo aikaisemmin valtuustossa päätetyn pormestarimallin takana. Asiasta on päätetty kahdesti niin Lahden kaupunginvaltuustossa kuin myös Lahden Demarien kannan osalta kunnallisjärjestön päättävissä elimissä. 

Pormestarimalli tukee länsimaalaista ja yleiseurooppalaista päätöksenteon kehitystä, jossa vaaleilla valitut poliitikot johtavat kaupunkia. Malli lisää kansanvaltaisuutta, demokratiaa ja avoimuutta. Tärkeässä osassa on myös puolueiden välillä yhdessä sovittava ja valtuustossa päätettävä pormestariohjelma. Ohjelma kokoaa valtuutetut pormestarikollegion tueksi ja sitoo vaalikaudet toisiinsa.

Lahden Demareille on tärkeää, että kuntavaalit pysyvät jatkossakin kuntavaaleina. Vaaleissa valitaan Lahdelle 59 valtuutettua – jokaisella valtuutetulla ja vaaleissa annetulla äänellä tulee olla merkitystä. Helsingissä viimeksi käydyissä kuntavaaleissa huomio keskittyi miltei pelkästään pormestarin valintaan ja kahteen kärkiehdokkaaseen.

“Emme halua, että vastaava tapahtuu Lahdessa. On selvää, että kuntavaalien aikana tulee olla tiedossa, ketkä SDP:n ehdokkaista ovat käytettävissä pormestarin tehtävään vaalituloksen ja pormestariohjelman niin mahdollistaessa. Yhden ehdokkaan asettaminen ei palvele kuntavaalien tarkoitusta, kuntalain henkeä tai pormestarimallin tavoitteita.”

Lahden Demarit ovat valmiita ottamaan vastuun puolueiden välisten neuvottelujen järjestämisestä valmistauduttaessa tuleviin vaaleihin ja pormestariohjelman laatimiseen. 


Lahti Energia Oy:n ydinliiketoiminnot syytä pitää Lahden kaupungin omistuksessa sataprosenttisesti

Lahden sos.-dem. kunnallisjärjestö ry:n hallitus 18.03.2020

Koronaepidemian takia Lahden Sos.-Dem. kunnallisjärjestön edustajisto ei ole pystynyt kokoontumaan. Lahden Sos.-Dem. kunnallisjärjestö ry:n hallitus on käsitellyt Lahti Energia Oy:n vähemmistöosuuden myymisen selvittämistä ja toteaa linjauksenaan, että Lahden kaupungin ei tule lähteä selvittämään Lahti Energia Oy:n vähemmistöosuuden myyntiä tämän enempää. Asia tulee vielä SDP:n edustajiston päätettäväksi, kun tilanne sen sallii.

Kunnallisjärjestön hallitus ei pidä LE:n vähemmistöosuuden myyntiä järkevänä, joten ei ole tarkoituksenmukaista käyttää asian lisäselvittämiseksi enempää resursseja kuin siihen on jo käytetty. Ennen päätöksentekoa SDP:n edustajat ovat kuulleet kaupungin virkajohtoa asiaan liittyen, perehtyneet perusteluihin sekä tausta-aineistoon energia- ja pääomamarkkinoiden tilanteesta.

Kunnallisjärjestön hallituksen kanta on, ettei LE:n tule luopua ydinliiketoiminnoista, vaan niiden tulee olla 100-prosenttisesti Lahden kaupungin omistuksessa.

Lahden Sos.-Dem. kunnallisjärjestö pitää tärkeänä, että Lahti Energiaan liittyvien omistajapoliittisten päätösten tulee olla yhtiön toimintaa tukevia ja laajasti eri näkökulmista punnittuja, omistajaohjauksen tulee toimia tiiviissä yhteistyössä LE:n operatiivisen johdon kanssa. Lahden tulee omistajana tukea siitä, että Lahti Energia jatkaa hyvää kehitystä ydinliiketoiminnoissaan, lämmön tuotannossa ja verkkoliiketoiminnassa, pitäen riskit Lahti-konsernin kannalta matalana ja osingonmaksukyvyn riittävällä tasolla. 

Lahti Energia on onnistunut energiakäännöksessä, jossa kivihiilestä on luovuttu ja lämmöntuotannossa kierrätys- ja biopolttoaineet ovat pääasialliset raaka-aineet. Valitusta ekologisesta suunnasta on pidettävä kiinni tavoitteena täyspäästöttömyys. 

Lahti Energia Oy on myös tärkeä toimija paikallisen ja alueellisen infrastruktuurin rakentamisessa. Uudet energia- ja kiertotalouden ratkaisut mahdollistavat hyvän yhteistyön kaupunkikonsernin sisällä liittyen Lahden ympäristökaupunkistatukseen.

Lahden Sos.-Dem. kunnallisjärjestön hallitus pitää tärkeänä sitä, että lahtelaiset saavat sähkön ja lämmön kohtuullisen edulliseen hintaan myös jatkossa. 


Kannanotto HYKYn yhtiöittämisestä

Lahden SD-valtuustoryhmä 29.01.2020

Lahden sosialidemokraattinen valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän päätös selvittää yhteisyrityksen perustamista yksityisen toimijan kanssa tutkitaan perin pohjien lähtien siitä, onko päätös perustuslain mukainen. Erittäin tärkeää on myös hoitaa asiallisesti suhdetta Sosiaali- ja terveysministeriöön, jottei vaaranneta sosiaali- ja terveysuudistuksen mittavan muutosrahoituksen saamista Päijät-Hämeeseen.

Jatkovalmistelussa tulee selvittää vaihtoehto, jossa julkinen puoli omistaa yhtiöstä enemmistön. Nyt esitetty malli antaa yhtiössä päätösvallan yksityisen toimijan käsiin. Käytännössä markkinoilla on vain kaksi yhtiötä, jotka voivat vastata yhteisyrityksen tarpeisiin, mikä tarkoittaa, että markkinat eivät sote-sektorilla toimi. Kyseinen tilanne aiheuttaa suuren vaaran kermankuorintaan voitoilla, jos kilpailu ei toimi. 

Yhtiömalli voi johtaa työnantajan haluun halpuuttaa työehtosopimuksiaan halvempiin. 

”SD-valtuustoryhmä tuomitsee mahdollisen sopimusshoppailun täysin. Hyvinvointikuntayhtymää on kehitettävä tiiviissä yhteistyössä yhdessä henkilökunnan kanssa”, toteaa sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Komu.