EDUSTAJISTO 2023

Jäsenet:

Hildén Sirkku

Lampinen Minna

Salo Juhani

Basboga Alettin

Hyppölä Inga-Maija

Kirkonpelto Ville

Kari Mika

Mäkynen Maria

Merenluoto Pertti

Similä Neea

Uosukainen Kimi

Viinikka Anneli

Moilanen Heikki

Nieminen Erkki

Nissinen Jarkko

Saarinen Olli

Toijanaho Antti

Etola Sara

Komu Pekka

Halme Juha

Mähönen Ari

Virtanen Janne

Mäkinen Sanna

Markkanen Marju

Vaara Ulla

Sorsa Virpi

Varunki Milla

Kauko Marko

Gladostsuk Maksim

Virta Sanna

Kuusinen Antti

Hartman Jari

Lempinen Kari

Lehtola Satu

Honkanen Saara

Rautio Matti

Ylä-Soininmäki Tauno

Sairomaa Tomi

Vaalajoki Tapio

Sintonen Eija

Airikka Matti

Vaalajoki Tuula

Pylväs Jouko

Mirja Jerndahl

Grönroos Rauno

Savurinne Reijo

Laakso Jetta

Sillanmäki Pekka

Kärkkäinen Paavali

+ valtuustoryhmään kuuluvat:

Karjalainen Pasi

Ripatti Tapani

Skinnari Ville

Varajäsenet:

Heinonen Arpo

Pulliainen Kaarlo

Marjamaa Markku

Ropponen Jarmo

Ikonen Jouni

Tuliainen Johanna

Korkiakoski Sami

Savolainen Hanne

Rugojeva Aune

Hakala Marjut

Rummukainen Harri

Sauranen Soile

Laaksonen Antti

Hoikkala Raimo

Saukko Mikko

Heikkinen Paavo

Nikkilä Ville

Hyytiäinen Raimo

Lanu Jussi

Sinkkonen Jyrki

Koskinen Seppo

Rusanen Roosa

Heromaa-Karjalainen Siru

Norjava Merja-Liisa

Koskinen-Laine Ulla

Erviä Riitta

Nevalainen Jouni

Rinteelä Taito

Niuranen Marja-Liisa

Nikula Kimmo

Toivonen Miika

Kautonen Olli

Rautio Jammie

Ruuska Sinikka

Pehkonen Raimo

Salminen Ritva

Lindfors Vesa

Paulamäki Risto

Weurlander Erkki

Kinnunen Seppo

Hämäläinen Päivi

Liikaluoma Teuvo

Sillanmäki Timo

Pesonen Jari