Lahden Demarit

VALTUUSTOALOITE: Lahden kaupungin varhaiskasvatuksen yhdenvertainen palkkausjärjestelmä – kunnallisten perhepäivähoitajien palkkausjärjestelmän uudistaminen

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä 31.1.2022 Lahdessa työskentelevät kunnalliset perhepäivähoitajat ovat olleet useaan otteeseen yhteydessä valtuutettuihin, että heidän palkkansa ei ole riittävä suhteessa elämiseen ja tulot ovat epävarmoja, koska ne vaihtelevat lapsien lukumäärän mukaan. Tähän on vaikuttanut heikentävästi Lahden kaupungin tekemä päätös, joka…
Lue lisää

VALTUUSTOALOITE: Kansallinen lapsistrategia käyttöön Lahdessa

Lahden SD-ryhmän valtuustoaloite 14.6.2021 Suomeen hyväksyttiin helmikuussa 2021 Suomen ensimmäinen kansallinen lapsistrategia. YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen pohjautuvan lapsistrategian tavoitteena on lapsi- ja perhemyönteinen Suomi, jolla lapsen oikeuksien toteutuminen yritetään turvata nykyistä paremmin. Strategian keskiössä ovat lasten ja lapsiryhmien eriarvoisuuden torjunta,…
Lue lisää

Sosiaalisten taitojen ennaltaehkäisevää ryhmätoimintaa kouluihin

Lahden SD-valtuustoryhmän valtuustoaloite 19.4.2021 Autisminkirjon ydinoireisiin kuuluvat sosiaalisen kanssakäymisen haasteet vaikeuttavat sosiaalisten suhteiden luomista ja ylläpitämistä. Autisminkirjon oireyhtymä vaikuttaa merkittävällä tavalla myös kognitiivisesti hyvätasoisen ihmisen toimintakykyyn ja näkyy haasteina mm. sosiaalisessa kommunikaatiossa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Sosiaalisten taitojen vaikeudet johtavat usein…
Lue lisää