skip to content

Uutiset

Kimi Uosukaisesta Demarinuorten 2. varapuheenjohtaja

01.09.2020

Lahtelainen Kimi Uosukainen nousi demarinuorten toiseksi  varapuheenjohtajaksi Sosialidemokraattisten nuorten liittokokouksessa Lahdessa 28.-30.8.2020.

Kimi Uosukainen on 24-vuotias yhteiskuntatieteiden ylioppilas, kaupunginvaltuuston varajäsen ja sivistyslautakunnan jäsen. Järjestötoiminnan hän on aloittanut jo varhain mm. Lahden edustajana Suomen Lasten Parlamentissa, Lahden nuorisovaltuustossa, Nuorisovaltuustojen Liitossa ja Suomen Nuorisoalan kattojärjestöjen hallituksessa. Partiossa ja 4H-liitossa alkaneet harrastukset ovat myöskin jatkuneet järjestötoimintaan. 4H-liitossa hän toiminut sekä Lahden yhdistyksen hallituksessa että liiton valtuuskunnassa ja partiossakin monissa eri tehtävissä.

Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Pinja Perholehto Hyvinkäältä ja ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Viivu Seila Turusta.

Heinolalainen 22-vuotias Sami Salminen valittiin liittohallitukseen kaudelle 2020–2022.

Lue lisää
Lahden demareiden kannanotto hyvinvointiyhtymän sote-yhteisyrityksestä

04.07.2020

Lahden demareilta kannanotto hyvinvointiyhtymän sote-yhteisyrityksestä

Lahden sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö suhtautuu hankkeeseen kielteisesti.

Lääkäri ja potilas
Mehiläisen kanssa perustettava yhteisyritys huolehtisi perustason palveluista aluksi Lahden, Kärkölän ja
Iitin sote-asemilla.
 

Lahden demarit ei kannata hykyn yhteisyritystä. Lahden sos. dem. kunnallisjärjestö kertoo kannanotossaan suhtautuvansa kielteisesti hankkeeseen, jossa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on perustamassa yhteisyrityksen Mehiläisen kanssa niin, että Mehiläisellä on enemmistöomistus. Lahden demarit katsoo, että sote-keskuspalvelut pitäisi ottaa vahvan julkisen järjestäjän ja tuottajan hoidettavaksi.

Jos yhteisyritys päätetään perustaa, kunnallisjärjestö haluaisi selvityksen, jossa vielä arvioidaan yhteisyritysmallin suhdetta maan hallituksen sote-lakiesitykseen. Hyvinvointiyhtymän on demareiden mukaan myös turvattava lakisääteinen ja riittävä oma palvelutuotanto kaikissa tilanteissa sekä kehitettävä voimakkaasti omia digipalvelujaan.

Lahden sos. dem. kunnallisjärjestö ry vaatii myös yhteisyrityksen vastuullisuusohjelmaa laajennettavan ja tarkennettavan nykyisestä etenkin yritysjärjestelyjen ja verosuunnittelun keinojen osalta. Lisäksi kunnallisjärjestö katsoo, ettei henkilöstön asema saisi heikentyä suhteessa nykyiseen.

Hyvinvointiyhtymä on vakuuttanut aiemmin, että valmistelussa on huomioitu uuden sote-lakiluonnoksen vaatimukset. Lopullisen päätöksen yhteisyrityksestä tekee yhtymäkokous 7. elokuuta.

Lue lisää
Tiedote PHHYKYn yhteisyrityksestä!

30.06.2020

TIEDOTE maanantai 29.6.2020, julkaisuvapaa heti

Lahden Demarien kunnallisjärjestön hallitus ja valtuustoryhmä käsittelivät eilen seminaarissa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhteisyrityssuunnitelmaa Mehiläinen Oy:n kanssa. Seminaarissa kuultiin yhtymän johtoa sekä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurua. Tilaisuudessa keskityttiin erityisesti siihen, täyttyvätkö yhteisyrityksen edellytykset nykyisen lainsäädännön ja valmisteilla olevan lainsäädännön perusteella.

Lahden Demarit tekevät päätöksen kannastaan torstaina kunnallisjärjestön edustajiston kokouksessa.

”Meille olennaista on, kumpi määrää: yksityinen yritys vai julkinen taho. Yksityisen omistajan voitontavoittelu ei saa ohjata lahtelaisten terveydenhuoltoa", toteaa Lahden Demarien kunnallisjärjestön puheenjohtaja Heikki Moilanen. 

"Yhteistyö yksityisten tahojen kanssa ei saa tarkoittaa omien palveluiden kehittämisestä luopumista”, Moilanen jatkaa.

Lue lisää
Kannanotto pormestarimallista

20.03.2020

KANNANOTTO

Lahden Sos.Dem. Kunnallisjärjestö

Lahden Sos.Dem. Kunnallisjärjestö haluaa, että kevään 2021 kuntavaalien jälkeen ensimmäistä kertaa Lahdessa käyttöön otettava pormestarimalli onnistuu hyvin ja hioutuu osaksi lahtelaista päätöksentekoa. Tulevassa pormestarimallin jatkovalmistelussa ja kuntavaaleihin valmistautumisessa painoa ei ole syytä laittaa liikaa yksittäisille ehdokkaille, vaan toimivalle päätöksenteon ja johtamisen mallille. Lahden Demarit haluaa myös korostaa julkisessa keskustelussa, että SDP on jo aikaisemmin valtuustossa päätetyn pormestarimallin takana. Asiasta on päätetty kahdesti niin Lahden kaupunginvaltuustossa kuin myös Lahden Demarien kannan osalta kunnallisjärjestön päättävissä elimissä. 

Pormestarimalli tukee länsimaalaista ja yleiseurooppalaista päätöksenteon kehitystä, jossa vaaleilla valitut poliitikot johtavat kaupunkia. Malli lisää kansanvaltaisuutta, demokratiaa ja avoimuutta. Tärkeässä osassa on myös puolueiden välillä yhdessä sovittava ja valtuustossa päätettävä pormestariohjelma. Ohjelma kokoaa valtuutetut pormestarikollegion tueksi ja sitoo vaalikaudet toisiinsa.

Lahden Demareille on tärkeää, että kuntavaalit pysyvät jatkossakin kuntavaaleina. Vaaleissa valitaan Lahdelle 59 valtuutettua – jokaisella valtuutetulla ja vaaleissa annetulla äänellä tulee olla merkitystä. Helsingissä viimeksi käydyissä kuntavaaleissa huomio keskittyi miltei pelkästään pormestarin valintaan ja kahteen kärkiehdokkaaseen. Emme halua, että vastaava tapahtuu Lahdessa. On selvää, että kuntavaalien aikana tulee olla tiedossa, ketkä SDP:n ehdokkaista ovat käytettävissä pormestarin tehtävään vaalituloksen ja pormestariohjelman niin mahdollistaessa. Yhden ehdokkaan asettaminen ei palvele kuntavaalien tarkoitusta, kuntalain henkeä tai pormestarimallin tavoitteita. 

Lahden Demarit ovat valmiita ottamaan vastuun puolueiden välisten neuvottelujen järjestämisestä valmistauduttaessa tuleviin vaaleihin ja pormestariohjelman laatimiseen. 

Lahden sos.-dem. kunnallisjärjestön hallitus

Lue lisää
Lahti Energia Oy:n ydinliiketoiminnot syytä pitää Lahden kaupungin omistuksessa sataprosenttisesti

18.03.2020

Lahden demarit linjaavat: Lahti Energia Oy:n ydinliiketoiminnot syytä pitää Lahden kaupungin omistuksessa sataprosenttisesti 

Korona-epidemian takia Lahden Sos.Dem. Kunnallisjärjestön edustajisto ei ole pystynyt kokoontumaan. Lahden Sos.Dem. kunnallisjärjestö ry:n hallitus on käsitellyt Lahti Energia Oy:n vähemmistöosuuden myymisen selvittämistä ja toteaa linjauksenaan, että Lahden kaupungin ei tule lähteä selvittämään Lahti Energia Oy:n vähemmistöosuuden myyntiä tämän enempää. Asia tulee vielä SDP:n edustajiston päätettäväksi, kun tilanne sen sallii.

Kunnallisjärjestön hallitus ei pidä LE:n vähemmistöosuuden myyntiä järkevänä, joten ei ole tarkoituksenmukaista käyttää asian lisäselvittämiseksi enempää resursseja kuin siihen on jo käytetty. Ennen päätöksentekoa SDP:n edustajat ovat kuulleet kaupungin virkajohtoa asiaan liittyen, perehtyneet perusteluihin sekä tausta-aineistoon energia- ja pääomamarkkinoiden tilanteesta.

Kunnallisjärjestön hallituksen kanta on, ettei LE:n tule luopua ydinliiketoiminnoista, vaan ne tulee olla 100% Lahden kaupungin omistuksessa.

Lahden Sos.Dem. kunnallisjärjestö pitää tärkeänä, että Lahti Energiaan liittyvät omistajapoliittiset päätökset tulee olla yhtiön toimintaa tukevia ja laajasti eri näkökulmista punnittuja, omistajaohjauksen tulee toimia tiiviissä yhteistyössä LE:n operatiivisen johdon kanssa. Lahden tulee omistajana tukea siitä, että Lahti Energia jatkaa hyvää kehitystä ydinliiketoiminnoissaan; lämmön tuotannossa ja verkkoliiketoiminnassa pitäen riskit Lahti-konsernin kannalta matalana ja osingonmaksukyvyn riittävällä tasolla. 

Lahti Energia on onnistunut energiakäännöksessä, jossa kivihiilestä on luovuttu ja lämmöntuotannossa kierrätys- ja biopolttoaineet ovat pääasialliset raaka-aineet. Valitusta ekologisesta suunnasta on pidettävä kiinni tavoitteena täyspäästöttömyys. 

Lahti Energia Oy on myös tärkeä toimija paikallisen ja alueellisen infrastruktuurin rakentamisessa. Uudet energia- ja kiertotalouden ratkaisut mahdollistavat hyvän yhteistyön kaupunkikonsernin sisällä liittyen Lahden ympäristökaupunkistatukseen.

Lahden Sos.Dem. kunnallisjärjestön hallitus pitää tärkeänä sitä, että lahtelaiset saavat sähkön ja lämmön kohtuullisen edulliseen hintaan myös jatkossa. 

Lahden sos.-dem. kunnallisjärjestö ry:n hallitus

Lue lisää
Facebook Twitter Liity jäseneksi


 
Hämeenkatu 7, 15110 Lahti | puh. 050 599 7837 | toimisto[at]lahdendemarit.fi