skip to content

 

Lahden Demarien kuntavaaliohjelma 2017-2021

 

Uudistuva ja elinvoimainen Lahti

Tavoitteena on, että Lahti pystyy haastamaan kaikki suomalaiset kaupungit parhaan kaupungin kilpailussa. Pääkaupunkina Helsinki on Lahdelle luonnollinen yhteistyökumppani ja Lahti jatkaa profiloitumistaan osana laajaa metropolialuetta.  Lahden tulee olla humaani, suvaitsevainen, positiivinen ja vastuunsa kantava kaupunki, joka tunnetaan ympäri Suomen hyvistä palveluistaan.

 

Koulutus on jokaisen oikeus

Koulujen ja päiväkotien tulee olla riittävän lähellä perheiden asuinalueita ja niiden on pystyttävä vastaamaan lasten määrän kasvuun. Yleiskaavassa on huomioitava, että asuntokaavoitus ja julkiset palvelut sijoittuvat tukemaan toisiaan.

Subjektiivinen päivähoito-oikeus on jokaisen lapsen oikeus ja se tulee palauttaa osaksi lahtelaisten lasten palveluita.

Lahdessa toimivien lukioiden ja ammattioppilaitoksen tulee jatkossakin tarjota monipuolista koulutusta sekä väylä jatko-opintoihin ja työelämään. 

Yliopistokeskuksen merkitys on Lahdelle suuri ja yhteistyötä kehitetään edelleen Helsingin, Lappeenrannan ja Tampereen yliopistojen kanssa. Lahdessa panostetaan korkeakoulujen tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaan ja tuetaan erityisesti Lahden ammattikorkeakoulun omaa vahvaa asemaa.

Nuorisotakuu on toteutettava laajana. Jokaiselle nuorelle taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajalla, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Kehitetään matalan kynnyksen työpajoja, joihin nuorten on helppo tulla. Taataan riittävät resurssit edellä mainittujen toimintojen ylläpitämiseksi.

Yhtäkään nuorta ei saa jättää tyhjän päälle.

 

Inhimillisyyttä ja turvaa jokaiselle asukkaalle 

SOTE-uudistuksessa lahtelaisten tarvitsemien palvelujen on oltava etusijalla eikä valinnanvapaus saa asettaa heitä eriarvoiseen asemaan. Hyvinvointikuntayhtymän on toimittava demokraattisesti ja sen palvelujen on oltava laadukkaita ja lahtelaisten helposti tavoitettavissa. Suun terveydenhoito ja terveysklinikat on saatava toimimaan kuntayhtymässä siten, että hoitotakuu toteutuu. Sosiaalipalvelut on nostettava paremmin esille ja hyvään palveluohjaukseen on kiinnitettävä huomiota. Lahti on suurin palvelujen ostaja ja maksaja Hyvinvointikuntayhtymässä, joten sen vaikutusmahdollisuuksien ja omistajaohjauksen on oltava sellaiset, että sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitseva lahtelainen myös ne saa.

Ikäihmiset ovat rakentaneet kaupunkimme ja meidän on kunnioitettava vanhusväestöämme pitämällä heidän tarpeistaan huolta. Erilaisia aktiviteetteja toteutetaan kaupungin ja järjestöjen yhteistyöllä. Lahti huolehtii riittävistä ja tarpeen mukaisista palveluista ja palveluiden vaihtoehdoista ikäihmisille. Kaupungin on kannettava oma vastuunsa ennaltaehkäisevien palveluiden saatavuudesta. Omaishoitajien arkea on helpotettava kehittämällä heitä tukevia palveluja.

 

Kulttuuri ja liikunta kuuluvat kaikille

Lahti tunnetaan kulttuuri- ja liikuntakaupunkina. Tämän säilyttämiseksi on panostettava enemmän kumpaankin osa-alueeseen. Kulttuurien monimuotoisuus ja erilaiset taidemuodot ovat helposti lahtelaisten saavutettavissa.

Liikuntaharrastukset on turvattava kaikille ikäryhmille vauvasta vaariin.  Uimahallien, urheilukenttien sekä -hallien, koulujen liikuntasalien ja muiden mahdollisten tilojen tulee olla hinnaltaan niin edullisia, että kaikilla on mahdollisuus liikuntaharrastukseen tulotasosta riippumatta. Erilaiset hyvinvointipalvelut kuuluvat jokaiselle asukkaalle.

 

Elinkeinopolitiikka ja Työ

Lahden tulee olla Suomen yritysystävällisin kunta.  Asema- ja asuntokaavoitus sekä elinkeino-, koulutus-, päiväkoti-, terveys ja vapaa-ajanviettopalvelut rakennetaan tukemaan yritysten sijoittumista ja uusien työpaikkojen syntymistä Lahteen. Pitkäaikaistyöttömyyttä ehkäistään erilaisin tukitoimin.

Kuntapalvelujen yhtiöittämistä ideologisista syistä ei hyväksytä. Tärkeiden ja välttämättömien toimintojen, kuten Lahti Energia Oy:n ja Lahti Aqua Oy:n on oltava jatkossakin kaupungin omistuksessa.

Kohtuuhintaisia koteja ja toimiva asuinympäristö

Ympäristökaupunkina Lahdelta ei tulevaisuudessakaan puutu kunnianhimoa ja erilaiset päästötavoitteet toteutetaan tinkimättä. Pohjavesialueiden suojelua on lisättävä ja virkistysalueet järvineen pidettävä erinomaisessa kunnossa. Kaupunkilaisia innostetaan mukaan ympäristötyöhön niin yksin kuin joukollakin. Kaupunki tukee erilaisia ympäristöön liittyviä kampanjoita. Kaupunginosia kehitetään tasapuolisesti.

Lahden Demarit edellyttää, että kaupungin omistama Lahden Talot tarjoaa lahtelaisille monipuolisia ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja sekä jatkaa hyvää sosiaalista asuntorakentamista. Opiskelija-asuntoja tuotetaan riittävästi.

Joukkoliikenne on säilytettävä kohtuuhintaisena ja reittien on oltava kunnossa, jotta jokaisella on mahdollisuus joukkoliikennettä käyttää. Erillisryhmät huomioidaan erilaisin lipputuin.


Nollatoleranssi rasismille

Lahden Demarit puolustavat ihmisoikeuksia eivätkä hyväksy rasismia sen missään muodossa. Toimimme rodullista häirintää, kansanryhmää vastaan kiihottamista sekä kaikkia rasistisen väkivallan muotoja vastaan.

Facebook Twitter Liity jäseneksi


 
Hämeenkatu 7, 15110 Lahti | puh. 050 599 7837 | toimisto[at]lahdendemarit.fi