skip to content

Lahden Demarien syyskokouksen 2017 kannanotto

28.12.2017
Kannanotot >> Kannanotto

Lahden sos.dem. kunnalllisjärjestö ry:n syyskokouksen kannanotto.

Edustajisto kuuli HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindeniä suunnitellun valinnanvapauslain karikoista.

Linden esitti edustajistolle puheenvuorossaan, että yksityisten palvelujen suora korvaaminen julkisista varoista on kallein mahdollinen terveydenhuollon malli. Edustajisto yhtyy asiantuntijoiden huoleen siitä, että esitetyn valinnanvapauden hintana on selvä kustannusten nousu.

Edustajisto katsoo, että tämä pahimmillaan johtaa siihen, että julkisen talouden kestävyyden vuoksi osaa julkisesti maksetuista palveluista joudutaan karsimaan, asiakasmaksuja nostamaan ja osa palveluista tulee ns. maksullisiksi lisäpalveluiksi. Tämä seurauksena palveluita paljon tarvitsevat, kuten vammaiset, mielenterveyskuntoutujat ja vanhukset, eivät saa enää palveluita nykyisessä mittakaavassa. Samalla uudistus vaarantaa päivystävien sairaaloiden toiminnan kun järjestelmän resurssit ohjautuvat markkinoilla toimiville yrityksille. 

Myös Lahden kaupungin lausunto valinnanvapauslakiin on kriittinen. Edustajisto toivoo kaupungin johdon olevan edelleen aktiivinen maan hallituksen suuntaan ja tuovan esiin järjestelmän puutteet sekä kiinnittävän huomiota valinnanvapauslakiin kunnista ja kuntayhtymistä lähetettyihin lausuntoihin.  

Edustajiston syyskokous valitsi Heikki Moilasen jatkamaan kunnallisjärjestön hallituksen puheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi valittiin Eija Sintonen. Hallituksen jäseniksi: Jari Hartman, Sirkku Hildén, Mirja Jerndahl, Marko Kauko, Pekka Komu, Eila Lampio, Jussi Lanu, Kari Lempinen, Harri Rummukainen, Tomi Sairomaa, Pekka Sillanmäki, Neea Similä, Kimi Uosukainen, Ulla Vaara, Anneli Viinikka. 

Kunnallisjärjestön edustajiston syyskokous

Takaisin

Facebook Twitter Liity jäseneksi


 
Hämeenkatu 7, 15110 Lahti | puh. 050 599 7837 | toimisto[at]lahdendemarit.fi