skip to content

Eduskuntavaalien vaalipäivä 14.4.2019

11.04.2019
Uutiset >> Tapahtumat

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9-20. 

Lisätietoa äänestämisestä vaalipäivänä

​Vaalipiirit

Eduskuntavaaleja varten Suomi on jaettu 13  vaalipiiriin maakuntajaon mukaisesti. Kustakin vaalipiiristä valitaan se määrä kansanedustajia, jota vaalipiirissä asuvien Suomen kansalaisten lukumäärä kuusi kuukautta ennen vaaleja osoittaa. Ahvenanmaan vaalipiiristä valitaan kuitenkin aina yksi kansanedustaja.

Kymen ja Etelä-Savon  vaalipiirit yhdistettiin syyskuun 2013 alusta lähtien uudeksi Kaakkois-Suomen vaalipiiriksi. Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiirit yhdistettiin uudeksi Savo-Karjalan vaalipiiriksi. Muutosta sovellettiin ensimmäisen kerran vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Uudistuksen tavoitteena on parantaa eduskuntavaalien suhteellisuutta järjestämällä vaalipiirejä tasaisemman suuruisiksi.

​Vaaliviranomaiset

Eduskuntavaaleissa ylimpänä vaaliviranomaisena toimii  oikeusministeriö, jolla on yleisvastuu vaalien toimittamisesta. Ministeriö koordinoi vaalien valmistelutyötä ja vastaa muiden viranomaisten ohjeistamisesta. Se myös ylläpitää ja kehittää vaalitietojärjestelmää (VAT).

Muita  vaaliviranomaisia ovat vaalipiirilautakunnat, kuntien keskusvaalilautakunnat, vaalilautakunnat, vaalitoimikunnat, kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijat, kotiäänestyksen vaalitoimitsijat, edustustojen ja suomalaisten laivojen vaalitoimitsijat, väestörekisterikeskus ja maistraatit sekä ulkoministeriö

Takaisin

Facebook Twitter Liity jäseneksi


 
Hämeenkatu 7, 15110 Lahti | puh. 050 599 7837 | toimisto[at]lahdendemarit.fi