skip to content

Kannanotot

Lahden Demarien edustajiston kannanotto HYKYyn 14.10.2019

24.10.2019

Lahden Sos.-Dem. Kunnallisjärjestö ry.        14.10.2019

Edustajiston kannanotto:

Hyvinvointiyhtymään kehittämisen henki

Lahden Sosialidemokraattien edustajisto pitää erittäin tärkeänä, että Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän palvelut pidetään jatkossakin korkealla tasolla potilasturvallisuuden ja hoidon laadun vaarantumatta. Muutoksessa on pidettävä huolta, että keskussairaalalla säilyy laajan päivystyksen status ja säilytettävä keskussairaala huokuttelevana työpaikkana tulevaisuudessakin. 

Hyvinvointikuntayhtymän ja kuntatalouden tilanne on ikävä kyllä niin haastava, että tehostamistoimenpiteitä ei pystytä välttämään. Edustajisto haluaa muistuttaa, että hyvinvointikuntayhtymän perustaminen oli tiukka äänestyspäätös, jonka epärealistista perustamisaikataulua Lahden SDP vastusti. Kokoomuksella oli kiire yhtymän perustamiseen valtion sote-uudistuksen ja palveluiden yksityistämisinnon takia.

”On karvasta kalkkia, mutta faktaa, että olimme aikaisemmin oikeassa siitä, että yhtymää ei olisi pitänyt laittaa pystyyn tuolla hätäisellä aikataululla. Moni asiantuntija piti aikataulua jo tuolloin täysin epärealistisena”, toteaa Lahden Sos.-Dem. Kunnallisjärjestön puheenjohtaja Heikki Moilanen.

Edustajiston mukaan palveluverkkoon tehtävät ratkaisut on tehtävä niin, että palvelut ovat saatavilla kohtuullisessa ajassa ja asiointi on sujuvaa. Samalla on vahvistettava kotipalvelua. Joukkoliikenteen kulkua nykyistä lähemmäksi pääterveysasemaa tulee tutkia tässä yhteydessä. Pysäköintipaikkojen riittävyys kaupunginsairaalalla varmistettava.

Lisäksi on edellytettävä, että sähköiset ja etä- sekä kotiin vietävät palvelut ovat kunnossa sekä kotisairaala ja ensihoitopalvelut toimivat. Palveluverkkoratkaisut sote-asemille ei saa aiheuttaa lisää painetta Akuuttiin. 

Tilojen käyttöä on tehostettava ja käyttämättömistä tiloista luovuttava. Panostetaan hoivaan ei tiloihin. Lahden kaupunginsairaalan kapasiteetti on saatava tehokkaasti käyttöön. 

PHHyKyn tehtävällä useampi vuotisella muutosohjelmalla tulee vastata toiminnan kehittymiseen ja tehostamiseen suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Luottamusta ja vuoropuhelua tulee vahvistaa entisestään joka suhteessa ja esimerkiksi neuvoteltava palkansaajaliikkeen kanssa pelisääntöjä noudattaen.

”Karsintaa asiakas- ja potilastyöhön tulee välttää ja karsia ensisijaisesti hallinnosta. Kaikkiaan yhtymään tulee luoda jatkuvan kehittymisen henki ja tekemisen meininki”, Moilanen painottaa.

Lahden sos.-dem. kunnallisjärjestö ry:n edustajiston kokous

Lue lisää
Lahden sos.dem. valtuustoryhmän kannanotto työllisyysasioista 23.10.2019

24.10.2019

                            KANNANOTTO
                            Lahden Sos.-Dem. valtuustoryhmä
 

Lahti on vuorotellut huolestuttavasti suurien kaupunkien korkeimman työttömyyden kärkipaikalla Joensuun kanssa. Syksyn uutiset irtisanomista ja lomautuksista Lahden alueella lisäävät painetta vastata työllisyyshaasteisiin nyt entistä napakammin.

Työttömiä työnhakijoita valmentavan ja työllistämispalveluita tarjoavan Lahden Työn Paikan taloudelliset ongelmat ja alasajo eivät saa koitua esteeksi kaupungin työllisyystavoitteissa. Työn Paikan osaavasta henkilöstöstä huolehtiminen on tärkeää ja Lahden tulee pyrkiä säilyttämään Työn Paikan työllisyysosaamista kaupunkikonsernissa myös jatkossa. Kaupungin on selvitettävä nopealla aikataululla Työn Paikan kannattavien osien jatkomahdollisuudet.

Lahden Sos.-Dem. valtuustoryhmä haluaa kaupungilta taloudellisia lisäpanostuksia työllisyyteen ja selkeitä esityksiä virkamiehiltä vuoden 2020 työllisyyshoidon osalta, koska pelkän työllisyyspalveluiden kuntakokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan varaan ei voi tuudittua työllisyyden parantumiseen. 

Tällä kertaa näyttää kuitenkin siltä, että Lahdella on hyvät mahdollisuudet päästä Rinteen I -hallituksen kuntakokeiluun, jonka edellisellä Sipilän hallituksen kaudella perussuomalainen ministeri Lindström esti.

”Työn Paikan jättämää aukko on täytettävä ja työllisyyteen on panostettava Lahdessa entistä enemmän nyt ja tulevaisuudessa”, toteaa SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Komu.

Pekka Komu
Lahden sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja 

Lue lisää
Lahden Demarit vaativat lisäselvityksiä Teatterin yhtiöittämisessä

18.09.2019

TEATTERIN YHTIÖITTÄMINEN EDELLYTTÄÄ  LISÄSELVITYKSIÄ

Lahden Sos.Dem. Kunnallisjärjestön edustajisto kokoontui ti 17.9. käsittelemään teatterin yhtiöittämistä. Edustajisto näkee, että teatterin yhtiöittämiseen liittyy vielä erittäin merkittävä määrä avoimia kysymyksiä, jotka on syytä selvittää ennen yhtiöittämispäätöstä. Näitä avoimia kysymyksiä ovat mm. yhtiön taloudelliset toimintaedellytykset, yhtiöittämisen vaikutukset toimintaan ja henkilöstöön sekä perustamiseen liittyvien kustannusten tarkentaminen. Lisäksi tarkennusta kaipaa kaupunginteatterin välttämättömän peruskorjauksen toteuttavan tahon tarkempi tarkastelu sekä korjauksen vaikutukset tulevaan toimintaan ja talouteen. Edustajisto myös edellyttää liiketoimintasuunnitelman ja yhtiöjärjestyksen luonnosten olevan valmiita, kun yhtiöittämispäätöstä tehdään.

Lue lisää
Lahden Demarit puolustavat varhaiskasvatuspalveluita

12.12.2018

Lahden Demareille tärkeintä on säilyttää Lahdessa varhaiskasvatuksen palvelutaso. Lisäleikkauksia tai
palvelun heikennyksiä ei hyväksytä.
Lahden strategiaan hyväksyttiin Lahden Demareille tärkeä tavoite nostaa lasten varhaiskasvatuksen
osallistumisastetta. Varhaiskasvatuksen osallistuminen on Suomessa Euroopan keskivertoa alhaisempi ja
Lahdessa Suomen alhaisimpia 3-5-vuotiaiden lasten osalta. Varhaiskasvatukseen osallistuminen on todettu
hyödyntävän lasten menestymistä koulussa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt kuntia mukaan 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen
kokeiluun. Valtion myöntää kokeiluun valituille kunnille 40% valtionavustusta kokeilua varten. SDP
tavoittelee pitkällä aikavälillä varhaiskasvatuksen maksuttomuutta ja kokeilu on ajatuksena kannattamisen
arvoinen. Kokeilu on yksi keino kannustaa perheitä varhaiskasvatuspalveluiden piiriin.
Kokeiluun lähteminen ei saa kuitenkaan tarkoittaa nykyisten varhaiskasvatuspalveluiden laadun
heikkenemistä tai säästötoimia. Lahden Demarit haluavat puolustaa laadukkaita varhaiskasvatuspalveluita
siten, että ne ovat saatavilla kaikille.
Lahden valtuusto on hyväksynyt talousarvioesityksen 10.12. Budjetissa hyväksyttiin sivistyslautakunnan
esittämä 1 miljoonan lisäys, mutta todellisuudessa tämä tarkoittaa edelleen 1,5 miljoonan euron
leikkauksia varhaiskasvatuksen puolelle. Sopeuttamistoimet johtuvat kaikkiin sektoriehin kohdistuvista
talouden tasapainottamisohjelman säästötoimista.
Jos Lahti aikoo osallistua valtakunnalliseen 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuspalveluiden
kokeiluun, tulee kokeilulle myöntää erillinen lisäbudjetti, jotta ei nykyisten palveluiden budjetista oteta
resursseja 5-vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatukseen ja nykyinen palvelutaso säilyy. Lahden
Demarit kannattavat lisätalousarvion myöntämistä kokeilulle.
Lahden Demareille on tärkeää, että kaupungissa voidaan kehittää perheille sujuvia, laadukkaita ja tasa￾arvoisia varhaiskasvatuspalveluja. Jos lisätalousarviota ei myönnetä, tulisi kaupungissa miettiä ripeästi
muita tapoja kehittää lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamista erityisesti 3-5-vuotiaiden
keskuudessa.

Lahden sos.-dem. kunnallisjärjestö ry. – edustajiston syyskokous

Lue lisää
Lahden Demarien syyskokouksen 2017 kannanotto

28.12.2017

Lahden sos.dem. kunnalllisjärjestö ry:n syyskokouksen kannanotto.

Edustajisto kuuli HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindeniä suunnitellun valinnanvapauslain karikoista.

Linden esitti edustajistolle puheenvuorossaan, että yksityisten palvelujen suora korvaaminen julkisista varoista on kallein mahdollinen terveydenhuollon malli. Edustajisto yhtyy asiantuntijoiden huoleen siitä, että esitetyn valinnanvapauden hintana on selvä kustannusten nousu.

Lue lisää
Facebook Twitter Liity jäseneksi


 
Hämeenkatu 7, 15110 Lahti | puh. 050 599 7837 | toimisto[at]lahdendemarit.fi