skip to content

Kannanotot

Kannanotot >> Kannanotto

Lahden Demarit puolustavat varhaiskasvatuspalveluita

12.12.2018

Lahden Demareille tärkeintä on säilyttää Lahdessa varhaiskasvatuksen palvelutaso. Lisäleikkauksia tai
palvelun heikennyksiä ei hyväksytä.
Lahden strategiaan hyväksyttiin Lahden Demareille tärkeä tavoite nostaa lasten varhaiskasvatuksen
osallistumisastetta. Varhaiskasvatuksen osallistuminen on Suomessa Euroopan keskivertoa alhaisempi ja
Lahdessa Suomen alhaisimpia 3-5-vuotiaiden lasten osalta. Varhaiskasvatukseen osallistuminen on todettu
hyödyntävän lasten menestymistä koulussa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt kuntia mukaan 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen
kokeiluun. Valtion myöntää kokeiluun valituille kunnille 40% valtionavustusta kokeilua varten. SDP
tavoittelee pitkällä aikavälillä varhaiskasvatuksen maksuttomuutta ja kokeilu on ajatuksena kannattamisen
arvoinen. Kokeilu on yksi keino kannustaa perheitä varhaiskasvatuspalveluiden piiriin.
Kokeiluun lähteminen ei saa kuitenkaan tarkoittaa nykyisten varhaiskasvatuspalveluiden laadun
heikkenemistä tai säästötoimia. Lahden Demarit haluavat puolustaa laadukkaita varhaiskasvatuspalveluita
siten, että ne ovat saatavilla kaikille.
Lahden valtuusto on hyväksynyt talousarvioesityksen 10.12. Budjetissa hyväksyttiin sivistyslautakunnan
esittämä 1 miljoonan lisäys, mutta todellisuudessa tämä tarkoittaa edelleen 1,5 miljoonan euron
leikkauksia varhaiskasvatuksen puolelle. Sopeuttamistoimet johtuvat kaikkiin sektoriehin kohdistuvista
talouden tasapainottamisohjelman säästötoimista.
Jos Lahti aikoo osallistua valtakunnalliseen 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuspalveluiden
kokeiluun, tulee kokeilulle myöntää erillinen lisäbudjetti, jotta ei nykyisten palveluiden budjetista oteta
resursseja 5-vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatukseen ja nykyinen palvelutaso säilyy. Lahden
Demarit kannattavat lisätalousarvion myöntämistä kokeilulle.
Lahden Demareille on tärkeää, että kaupungissa voidaan kehittää perheille sujuvia, laadukkaita ja tasa￾arvoisia varhaiskasvatuspalveluja. Jos lisätalousarviota ei myönnetä, tulisi kaupungissa miettiä ripeästi
muita tapoja kehittää lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamista erityisesti 3-5-vuotiaiden
keskuudessa.

Lahden sos.-dem. kunnallisjärjestö ry. – edustajiston syyskokous

Lue lisää
Lahden Demarien syyskokouksen 2017 kannanotto

28.12.2017

Lahden sos.dem. kunnalllisjärjestö ry:n syyskokouksen kannanotto.

Edustajisto kuuli HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindeniä suunnitellun valinnanvapauslain karikoista.

Linden esitti edustajistolle puheenvuorossaan, että yksityisten palvelujen suora korvaaminen julkisista varoista on kallein mahdollinen terveydenhuollon malli. Edustajisto yhtyy asiantuntijoiden huoleen siitä, että esitetyn valinnanvapauden hintana on selvä kustannusten nousu.

Lue lisää
Kannanotto Lahden Aterian ja Servion yhtiöittämiseen

03.04.2017

Lahden demarit huolissaan Lahden Aterian ja Servion yhtiöittämissuunnitelmista - "Toiminta aloitettaisiin yt-neuvotteluilla"

Etelä-Lahden aluekeittiössä valmistetaan päivässä 10 000 ateriaa. Kuva: Juha Peurala
 

Lahden demareiden valtuustoryhmä ja Sosiaalidemokraattinen kunnallisjärjestö pitävät Lahden Aterian ja Servion suunniteltua yhtiöittämistä huolestuttavana. Valtuustoryhmä ja kunnallisjärjestö pitivät aiheesta ylimääräisen kokouksen sunnuntaina.

 

Lue lisää
Lahden Demarien kannanotto johtamisjärjestelmästä

10.03.2017

Kokoomus kaventamassa demokratiaa

Uusi kuntalaki edellyttää demokratian laajentamista, kokoomuksen ajama ministerimalli kaventaa sitä. Nyt tekeillä oleva hallintosääntö on ministerimallin osalta epäonnistunut.

”Tässä ollaan keskittämässä valtaa ja luomassa luottamushenkilöeliittiä virkamiesjohdon ja valtuuston väliin”, toteaa kunnallisjärjestön puheenjohtaja Heikki Moilanen.

Ministerimallissa keskitetään valtaa kaupunginhallituksen jäsenille, jotka nimitettäisiin lautakuntien puheenjohtajiksi. Samoin kaupunginhallituksen jaostot muodostettaisiin hallituksen jäsenistä. Poliittinen valta ei lisäänny sillä, että suurin osa vallasta siirretään ministerimallissa kaupunginhallitukselle. Sosialidemokraatit haluavat, että luottamustehtävät jaetaan laajasti kuntalaisten valitsemille kaupunginvaltuutetuille.

Lahden sos.-dem. kunnallisjärjestö ry. – hallitus

Lue lisää
Lahden Demarien kannanotto Hyvinvointikuntayhtymästä

16.02.2017

Lahden demarit: "Yhtymän on varauduttava menojen ylittymiseen"

Hyvinvointiyhtymä vastaa kaikista sosiaali- ja terveyspalveluista kymmenessä Lahden alueen kunnassa. Kuva: Katja Luoma
 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle on asetettu liian kovat säästötavoitteet, katsoo SDP:n Lahden kunnallisjärjestö. Yhdistyksen mielestä yhtymän on jo tässä vaiheessa vuotta myönnettävä lisätalousarvion tarve.

- Yritetäänkö tässä nyt vain kikkailla vaalien yli, puheenjohtaja Heikki Moilanen kysyy kunnallisjärjestön kannanotossa.

Lue lisää
Facebook Twitter Liity jäseneksi


 
Hämeenkatu 7, 15110 Lahti | puh. 050 599 7837 | toimisto[at]lahdendemarit.fi